logo logo

پرینوا مونو آمونیوم فسفات

PERINOVA® Mono Ammonium Phosphate 61% P2O5 12% NH4                                                

پرینوا مونو آمونیوم فسفات منبـع مناسبی برای تامین فسفر و نیتروژن مـی باشـد. ایـن ترکیـب بـرای اوایـل دوره رشـد زمانی کـه دسترسـی فسفر بـرای رشـد و پایـداری سیسـتم ریشـه بحرانی اسـت توصیـه مـی شـود.

 

مزایا

  • تامین همزمان نیتروژن و فسفر
  • فاقد سدیم،کلر و سایر عناصر مضر
  • مناسب برای تهیه محلول غذایی

بسته بندی

 

توصیه مصرف
مصرف خاکىمحلول پاشى
15-20 کیلوگرم در هکتار1-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!