• انواع فایل های مجاز : pdf.
    فقط فایل PDF با حجم حداکثر 10 مگابایت مجاز است
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .