نام وبسایتآدرس وبسایت
وزارت جهاد کشاورزیhttp://www.maj.ir
سازمان حفظ نباتاتhttp://www.ppo.ir
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیhttp://www.iaeo.ir
سازمان هواشناسی کشورhttp://www.irimo.ir
انجمن پسته ایرانhttp://www.iranpistachio.org
مرکز تحقیقات پستهhttp://www.pri.ir
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالhttp://www.spcri.ir
موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قندhttp://www.sbsi.ir
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرhttp://www.spii.ir/spSPII/
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورhttp://www.iripp.ir
موسسه تحقیقات خاک و آبhttp://www.swri.ir
انجمن علوم خاک ایرانhttp://www.soiliran.org
انجمن بیماری شناسی گیاهیhttp://www.ips.ir
انجمن علمی علف هرز ایرانhttp://www.utcan.ut.ac.ir/weed/
انجمن قارچ شناسی ایرانhttp://www.imys.ir
انجمن کنه شناسی ایرانhttp://www.acarology.ir
پایگاه اطلاع رسانی حشره شناسیhttp://www.entomology.ir
ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمینhttp://www.loobia.areo.ir
بانک اطلاعات مقالات فارسیhttp://www.magiran.com
بانک اطلاعات مقالات فارسیhttp://www.civilica.com
بانک اطلاعات مقالات فارسیhttp://www.sid.ir
اطلاعات عمومی کشورهاhttp://www.worldatlas.com
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانیhttp://www.infolibrarian.com
کتابخانه ملی ایرانhttp://www.nlai.ir
کتابخانه ملی انگلیس:http://www.bl.uk
کتابخانه ملی آمریکا: http://www.loc.gov
کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا:http://www.nal.usda.gov
سازمان خوار و بار جهانی:http://www.fao.org
انجمن بین المللی صنعت کود:http://www.fertilizer.org
موسسه بین المللی تغذیه گیاهی:http:// www.ipni.net
موسسه بین المللی پتاس:http:// www.ipipotash.org/en
پورتال جهانی سرویس اطلاعاتی حرفه ی بذر:http://www.worldseed.org/isf/home.html
انجمن تجارت بذر ایالات متحده آمریکا: http://www.amseed.com
انجمن بذر اروپا:http://www.euroseeds.org
انجمن سازماندهی کنترل بذر ایالات متحده آمریکا:http:// www.seedcontrol.org
سمیت حد مجاز باقیمانده سموم اتحادیه اروپا:http:// www.ec.europa.eu
بخش کشاورزی ایالت متحده آمریکا:http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
موسسه ملی تحقیقات خاکشناسی:http://www.international.inra.fr
جامعه خاکشناسی آمریکا:https://www.soils.org
علوم خاکشناسی استرالیا:http://www.soilscienceaustralia.com.au
بخش علوم بیولوژیک دانشگاه ایوا:http://www.biology.uiowa.edu
کتابخانه دانشگاه تکنولوژی تگزاس:http://www.lib.ttu.edu
بخش بیماری شناسی دانشگاه تگزاس:http://www.plantpath.ksu.edu
کتابخانه دانشگاه دیویس کالیفرنیا:http://www.lib.ucdavis.edu
کمیته اقدام مقاومت در برابر قارچ کش ها:http://www.frac.info
سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک:http://www.iobcnrs.com
مدیریت ایمنی آفت کش ها:http://www.pesticides.gov.uk
انجمن حشره شناسی آمریکا:http://www.entsoc.org
انجمن باغبانی آمریکا:http://www.ahs.org
انجمن زراعت آمریکا:http://ww.agronomy.org
انجمن باغبانی سلطنتی انگلستانhttp://www.rhs.org.uk
انجمن آبیاری استرالیاhttp://ww.irrigation.org.au
بانک اطلاعات علمیhttp://www.sciencedirect.com