logo logo

پرینوا مس 15% کلات شده با EDTA

پرینوا مس 15% کلات شده با EDTA  در ساختمان سبزینه گیاه و فعالیت آنزیمی گیاه نقش دارد. کمبود مس در گیاهانی که در خاک های آلی و خاک های بسیار شنی می رویند، متداول است. در این خاک ها باید از ترکیبات مس دار استفاده نمود.

مزایا

  • پرینوا مس کلات شده با قابلیت جذب بالا
  • قابلیت مصرف به صورت محلول پاشی برگی و مصرف خاکی

توصیه مصرف:

مصرف خاکیمحلول پاشی
گیاهان زراعیگیاهان باغیگیاهان زراعیگیاهان باغی
1-2 کیلوگرم در هکتار7-30 گرم برای هر درخت500-250گرم در هکتار500-250گرم در هزار

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!