logo logo

پرینوا منیزیم 6% کلات شده با EDTA

    پرینوا منیزیم 6% کلات شده با EDTA  در ساختمان سبزینه گیاه نقش دارد. منیزیم در ساخته شدن روغن در گیاه دخالت داشته و باعث تنظیم جذب فسفر در گیاه می شود و نیز در تولید هیدروکربن ها و مواد قندی موثر است.

مزایا

  • پرینوا منیزیم  کلات شده با قابلیت جذب بالا
  • قابلیت مصرف به صورت محلول پاشی برگی و مصرف خاکی
  • کاملا محلول در آب

توصیه مصرف:

محلول پاشی
گیاهان زراعیگیاهان باغی
1-2 کیلوگرم در هکتار1کیلوگرم در هزار

 

مشاهده آنلاین تمام محصولات

مشاهده
error: Content is protected !!